วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวาน ปี 54

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2554 เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์การจัดงาน

วันที่ 11 พ.ย. 2554 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสีทอง ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2554 ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2554 บริเวณหน้าศาลากลางแห่งใหม่ โดยการจัดงานจะประกอบไปด้วยการออกร้านของหน่วยราชการ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน กาจัดนิทรรศการ การประกวดพืชผลการเกษตร การประกวดธิดามะขามหวาน การประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ การประกวดขบวนแห่รถมะขามหวาน และการแสดงมหรศพต่างๆ ซึ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนได้รับทราบและมาเที่ยวชมงานอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ซึ่งรูปแบบของการประชาสัมพันธ์นั้น ประกอบไปด้วย การขึ้นป้ายไฟอิเล็กโทนิค การเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ การขึ้นป้ายคัทเอาท์ทุกอำเภอ การเผยแพร่ผ่านตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารการจัดให้มีการแถลงข่าวที่ กทม.และการแถลงข่าวในส่วนท้องถิ่น โปสเตอร์การจัดงาน และการประชาสัมพันธ์จากการขายสลากกาชาด เป็นต้น ในส่วนของรายละเอียดในการจัดงานจะได้มีการสรุปอีกครั้งในการประชุมใหญ่ในวันที่ 19 พ.ย. 53 นี้
ข่าว:ปชส.เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น